TENTANG KAMI

logotest

Meningkatkan martabat hidup manusia dengan cara turut mencerdaskan bangsa melalui media komunikasi massa pada umumnya dan melalui media cetak dan elektronik pada khususnya

logotest

Meningkatkan kesadaran dan penghayatan iman Kristen dengan menampilkan kehidupan yang beriman dalam Koinonia, Diakonia dan Marturia

logotest

Memperkenalkan pola hidup dan etika kristiani kepada masyarakat Indonesia, sehingga dapat berfungsi sebagai terang dan garam dunia

PELAYANAN

Not Found

Not Found

PROGRAM TV

PROGRAM RADIO

RENUNGAN

RENUNGAN KELUARGA

RENUNGAN KELUARGA

HIKMAT MANUSIA VS HIKMAT ALLAH

September 20th, 2018

1 Korintus 2:1-5

Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia,

tetapi pada kekuatan Allah.

(1Kor. 2:5)

 

 

 

“Wah, khotbah pendeta tadi sungguh mengesankan. Pemilihan kata-kata dan kalimatnya sungguh bagus. Banyak orang merasa diberkati oleh kotbahnya,” …

RENUNGAN ANAK-ANAK

RELA BERKORBAN DEMI SESAMA DAN BANGSA

September 20th, 2018

… aku akan masuk menghadap raja,

sungguhpun berlawanan dengan undang-undang;

kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati.”

(Ester 4:16)

 

 

 

“Kalau sudah besar nanti, aku mau jadi tentara,” jawab Martin dengan mantap ketika ditanya oleh Ibu Guru. “Martin, kamu tidak …

RENUNGAN KAUM MUDA

PENOLONG DALAM KESESAKAN

September 20th, 2018

Mazmur 54

Sesungguhnya, Allah adalah penolongku;

Tuhanlah yang menopang aku.

(Mzm. 54:6)

 

 

 

Saat perang dunia kedua, seorang serdadu terpisah dari unitnya. Ia pun dikejar oleh ten­tara musuh. Untuk menyelamatkan dirinya, ia bersembunyi di sebuah gua. Di dalam …

RENUNGAN REMAJA

Bahasa Lidah, Apa Gunanya?

September 20th, 2018

1 Korintus 14:4-12

Kamu memang berusaha untuk memperoleh

karunia-karunia Roh, tetapi lebih dari pada itu

hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun Jemaat.

(1 Korintus 14:12)

 

 

 

Apakah pernah kamu heran, kagum dan sekaligus minder melihat orang-orang tertentu yang mampu berbicara dengan …

RENUNGAN LANSIA

BELAJAR MELEPASKAN

September 20th, 2018

Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya,

sebab Ia yang memelihara kamu.

(1Ptr. 5:7)

 

 

 

Sobat, mungkin Anda belum menonton film Forrest Gump. Forrest adalah seorang pemuda yang ber-IQ rendah. Di bagian terakhir film itu diceritakan anaknya mulai sekolah dan …